Gjennom Industrikomitéen har studenter og næringsliv en ypperlig mulighet til å holde kontakt.

Vi avholder bedriftspresentasjoner flere ganger hvert semester. En bedrift inviteres da til å komme og fortelle om sin virksomhet, hvilke arbeidsoppgaver som venter en nyutdannet sivilingeniør i bedriften og andre emner som kan interessere studentene. Det er vanlig at bedriften representeres med både nyansatte og mer erfarne medarbeidere.
Vanlig prosedyre for en bedriftspresentasjon er:
• Bedriften presenterer seg i form av et foredrag
• Evt. Bespisning

Vi i Industrikomitéen ordner alt det praktiske i forbindelse ved en bedriftspresentasjon. Dette innebærer at vi bestiller lokaler for presentasjonen i tillegg til mat og drikke dersom bespisning i etterkant av presentasjonen er et ønske. Utgiftene for bedriftspresentasjonen vil faktureres dere i etterkant.
I tillegg tilbyr vi:
• Presentasjon av bedriften på HCs hjemmesider (https://www.chemie.no).
• Fagpresentasjon/seminar rettet mot studenter i høyere årstrinn.
• Utlysning av sommerjobber og diplomoppgaver.
• Organisering av intervjurunde.
• Annonsering i kjemi-avisen Sugepumpen.

Vi håper at dere finner tilbudet om profilering blant fremtidige sivilingeniører interessant, og setter av tid til et besøk hos oss på Gløshaugen kommende studieår. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål angående opplegget, pris eller tidspunkt. For mer informasjon, ta kontakt på indkom@hc.ntnu.no.