Høiskolens Chemikerforening (HC) er linjeforeningen for studenter ved Sivilingeniørstudiet i Industriell Kjemi- og Bioteknologi ved NTNU. HC er en av de største bidragsyterne til det gode miljøet som er blant studentene på linja vår. Høiskolens Chemikerforening ble grunnlagt 8. mars 1915, og er derfor en av de eldste linjeforeningene i landet. Med sin lange historie følger det mange spennende tradisjoner og morsomme arrangementer, selv om HC også hele tiden er i utvikling.

Høiskolens Chemikerforening har som mål å gi alle studenter ved Industriell kjemi og bioteknologi et sosialt tilbud ved siden av studiene. Innenfor HC er det derfor et bredt spekter av undergrupper og sosiale grupper, som inkluderer alt fra orkester, kor og internteater, til vinklubb, Game of Thrones-gruppe og et eget fotballag, Chemie FK, som spiller i studentligaen i byen, for å nevne noen.

Selv om Høiskolens Chemikerforening hovedsaklig jobber for tiltak ved siden av studiene, har vi også mye faglig aktivitet. Det arrangeres hjelpeforelesninger i fag i forbindelse med eksamen, salg av kompendier i utvalgte fag, kurs i nyttige programmer og hjelpemidler til studiene, og vi jobber for å ha en god dialog og et godt samarbeid med NTNU.

Historie

Høiskolens Chemkierforening (HC) ble stiftet den 8. mars 1915. HC er derfor en gammel og ærverdig forening de fleste siv.ing. kjemistudentene er medlemmer av. Allerede fra fødselen av var det mange begivenheter som ble en fast del av HCs hverdag.

Både pHnockepHaesten for de nye medlemmene i foreningen, og StoorpHaesten som markerte HCs stiftelsesdag, ble raskt tradisjoner.

Chemikernes mer eller mindre useriøse linjeavis Sugepumpen kom ut for første gang i 1918, men i en litt annen versjon enn den vi har i dag. De første utgavene fantes i ett eksemplar og ble lest høyt på møter.

HCs ridderskap, Cornu Aureum (Den Gyldne Retorte), ble også dannet i 1918.

I 1932 kom de første kvinnene inn i HCs liv, men det var bare etter nøye overveielse at de ble tatt opp som medlemmer av foreningen, og den første kvinnelige Stoormaesteren ble valgt først i 1953.

På femtitallet ble også flere Chemikertradisjoner som StoorpHaest, HythepHaest og Gaukerennet slått sammen til ett felles arrangement, nemlig det vi i dag kjenner som Vinterblotet.

Ut i verden

Chemikerne fikk etterhvert flere vennskaps-kjemiforeninger i andre land, og det ble vanlig å besøke andre foreninger i Finland og Sverige. En fast tradisjon er å besøke Kemistklubben i Åbo i Finland før jul hvert år. HC får til gjengjeld besøk av både finner og svensker under sitt eget blot. De siste årene har også en liten delegasjon med Chemikere besøkt Berzelii-dagarna på KTH i Stockholm.

Seigmannafferen

UdpHnockingsepisoden er ikke den eneste gangen HC har utmerket seg utenfor Trondheims grenser og i mediene i sitt liv. I 1977 sendte styret i HC en klage på utformingen og kvaliteten til dagens seigmenn til Forbruker- og administrasjons-departementet. De klagde spesielt på seigmennenes dårlige strekkvalitet. HC fikk et seriøst svar fra departementet og NRK nevnte også saken i sine sendinger. Resultatet ble at HC mottok tilsammen 13 kilo seigmenn fra produsenten.