Tilbakemeldinger til Styret - kom med kritikk, ros eller forslag til forbedringer angående alt som bedrives i Høiskolens Chemikerforening.

Kontakt Styret

E-post: styret@hc.ntnu.no

pHorquinde: Johanne Nordheim Tveter, 
mailleder@hc.ntnu.no, tlf: 94832324

VicepHorquinde: Hannah Espelin-Rolfsen,
mailnestleder@hc.ntnu.no, tlf: 91658858

Secreteuse: Erling Løklingholm Leivestad, 
mailsekretar@hc.ntnu.no, tlf: 90580318

Kasserer: Jørgen Kvernes Gården, 
mailkasserer@hc.ntnu.no, tlf: 90140465

IndustrisjaepH: Anja Lillehammer, 
mailindustrisjef@hc.ntnu.no, tlf: 47257402

KjellersjaepH: Dina Westrheim, 
mailkjellersjef@hc.ntnu.no, tlf: 47633739

pHaestsjaepH: Andrea Rygg Aagaard,
mailfestsjef@hc.ntnu.no, tlf: 95331903

WebsjaepH: Eline Lillebø Karlsen, 
mailwebsjef@hc.ntnu.no, tlf: 97427018

Sosiale medier
Instagram: hcntnu
Facebook: Høiskolens Chemikerforening, Høiskolens Chemikerforening medlemsgruppe

Komiteer og undergrupper
Du finner kontaktinformasjonen til alle våre komiteer og undergrupper på siden undergrupper.

Informasjon

Post/faktureringsadresse 
Høiskolens Chemikerforening
Fakultet for naturvitenskap
Høgskoleringen 5
N-7034 Trondheim

Besøksadresse
Kjemi sydfløy, rom 109
Sem Sælandsvei 10
NTNU Gløshaugen

Organisasjonsnummer: 990833761 MVA
Telefon: 735 94186
Telefax: 735 91410
Kontonummer: 8601.64.87181