Tilbakemeldinger til Styret - kom med kritikk, ros eller forslag til forbedringer angående alt som bedrives i Høiskolens Chemikerforening.

Kontakt Styret

E-post: styret@hc.ntnu.no

pHormand: Kurt-Inge Midtbø, 
mailleder@hc.ntnu.no, tlf: 97083134

VicepHormand: Sebastian Johan Varegg,
mailnestleder@hc.ntnu.no, tlf: 48350399

Secreteuse: Celine Hansen, 
mailsekretar@hc.ntnu.no, tlf: 95494077

Kasserer: Hedda Vrangsund Mikalsen
mailkasserer@hc.ntnu.no

IndustrisjaepH: Hilde-Marie Hulleberg Gransjøen 
mailindustrisjef@hc.ntnu.no

KjellersjaepH: Cecilie Ødegaarden Gjertsen
mailkjellersjef@hc.ntnu.no

pHaestsjaepH: Ingrid Sutterud
mailfestsjef@hc.ntnu.no

WebsjaepH: Ola Aarflot Skar
websjef@hc.ntnu.no

Sosiale medier
Instagram: hcntnu
Facebook: Høiskolens Chemikerforening, Høiskolens Chemikerforening medlemsgruppe

Komiteer og undergrupper
Du finner kontaktinformasjonen til alle våre komiteer og undergrupper på siden undergrupper.

Informasjon

Post/faktureringsadresse 
Høiskolens Chemikerforening
Fakultet for naturvitenskap
Høgskoleringen 5
N-7034 Trondheim

Besøksadresse
Kjemi sydfløy, rom 109
Sem Sælandsvei 10
NTNU Gløshaugen

Organisasjonsnummer: 990833761 MVA
Telefon: 735 94186
Telefax: 735 91410
Kontonummer: 9051.15.65226