I løpet av den første uken arrangeres Teknostart for alle førstekalssingene på sivilingeniørlinjene ved NTNU. Dette er et introduksjonskurs hvor man får et innblikk i den studieretningen man har valgt. 

Teknostart er delt inn i flere deler hvor hovedarbeidet består av et prosjektarbeid i grupper.