Styret har ansvar for den daglige driften av linjeforeningen. I løpet av året holdes det også arrangementer hvor Styret har hele eller deler av ansvaret, slik som fadderperioden, Chemie Grand Prix (CGP), HoestpHaest og StoorpHaest.

Styret er satt sammen av pHorquide/pHormand, VicepHorquinde/VicepHormand og Secreteuse som velges på valgmøtet på våren. Kasserer sitter som assisterende kasserer semesteret før personen går inn i Styret. IndustrisjaepH, KjellersjaepH, pHaestsjaepH og WebsjaepH sitter i Styret i kraft av sine verv i de respektive komiteene.