Ressurs ble opprettet som en interessegruppe høsten 2020 som et initiativ for å fasilitere for workshops, bedre teamarbeid og tilbakemelding i Styret. Styrearbeid sentraliserer seg gjerne rundt daglig drift og derfor har vi, gjennom egen erfaring, sett et behov for noen som kan fasilitere utvikling i Styret innen målsetning, teamutvikling, egen og felles evaluering. Det er konstruktivt for Styret å forbedre sitt interne system da dette kan videreføres til komitéene, og det er konstruktivt for hele HC at det settes langsiktige mål og at verv og styrearbeid evalueres kontinuerlig.

Siden høsten 2020 har det blitt arrangert flere velykkede workshops, og både antall medlemmer og nye ideer for stadig utvikling for Styret, komiteer og undergrupper i HC har vokst - stay tuned!