Omsorgskomiteen eller Omkom har ansvaret for kos på HC-kontoret som visning av på projector og drift av kiosk. De holder også ansvar for den generelle driften av kontorvirksomheter.