Kjellerstyret driver HC sitt eget utested på Moholt studentby, i Herman Krags vei 18. Dette er kjemistudentenes samlingssted og har normalt kapasitet på 64 personer. Vi forsøker å ha åpent jevnlig gjennom semesteret, både lørdager og enkelte ukedager. Følg @hckjellerstyret på instagram, hold et øye på mailboksen, bli igjen etter timene til Svein, eller sitt på Kontoret for å finne ut hvilke dager disse er. Kjellerstyret arrangerer også arrangementer slik som https://www.youtube.com/watch?v=hPuNRvQYjsU og etterpHaest! Med verv i Kjellerstyret kan man jobbe som vakt og bartender på Kjellern og dermed drifte et utested, samt planlegge og arrangere andre kule fester i løpet av semsteret. Man trenger ingen erfaring i bardrift fra før og man får alt man trenger av opplæring! For å bli med i Kjellerstyret stiller man til valg på Medlemsmøtet. 

Komiteen består av TBD personer som sitter 3. semester hver. Det blir valgt inn TBD nye medlemmer hvert halvår som først vil sitte som Kjellerstyremedlem i et semester, deretter være påtroppende til en av lederrollene et semester, for så å sitte som KjellersjaepH, Arrangementsansvarlig, InnkjøpssjaepH eller ØkonomisjaepH det siste semesteret. KjellersjaepH sitter også i styret til HC.

Vi i Kjellerstyret ønsker alle velkommen til Kjellern!