Industrikomitéen er Høiskolens Chemikerforenings kontakt med industrien, spesielt rettet mot kjemi- og bioteknologiske bedrifter. Komiteen vår er inndelt i tre undergrupper: infogruppen, motivasjonsgruppen og bedriftsgruppen. Formålet med vår virksomhet er å opprettholde god kontakt mellom kjemistudenter og relevante bedrifter. Dette gjør vi gjennom å arrangere bedriftspresentasjoner og intervjuer, samt formidle informasjon mellom bedrifter og studenter. Vi arrangerer også motivasjonsforedragene "Livet etter Chemie" for første klasse. Alt i alt ønsker vi å gi eldre studenter en god mulighet til å komme fort ut i arbeid og de yngre studentene innblikk i hva de kan benytte utdannelsen sin til. Komiteen har også en sentral rolle i gjennomføringen og forberedelsene til Kjemidagen som arrangeres årlig ved NTNU, for mer informasjon om denne karrieredagen: www.kjemidagen.no.