UudpHnockingsspørreundersøkelse

Som en del kanskje allerede har fått med seg har UudpHnockingen endret seg en del de siste par årene. Derfor vil vi gjerne at alle svarer på noen spørreundersøkelser vi har lagd for å finne ut hva som burde endres og hva som burde beholdes til neste år. Det er én undersøkelse til førsteklasse og én undersøkelse til alle andre. Hvis du har lyst til å komme med flere bidrag frem mot neste års UudpHnocking er det bare å ta kontakt med UudpHnockingskom på opptaksinfo@hc.ntnu.no, ellers blir det tatt på på førstkommende medlemsmøte.

 

Link til førsteklasse:

https://forms.gle/2BEhiSJhZjiVSn8a6

 

Link til alle andre:

https://forms.gle/sVfi8Ky6eq2bmLbU7

 


Skrevet av Vegard G. Jervell

Publisert 3. september 2020 14:45