Revidering av UudpHnockingen

Gratulerer til alle med vel gjennomført UudpHocking! UudpHnockingskomiteen har, i samarbeid med Styret, laget en spørreundersøkelse for å finne ut av hvordan det reviderte opptaket fungerte. Det settes stor pris på om flest mulig tar seg et minutt eller to til å svare på den sånn at opptaket kan bli enda bedre!

Førsteklasse kan svare her: https://forms.gle/X39xkM9pcf6oCxcB6

Alle andre kan svare her: https://forms.gle/3hausGWrGfcMGmJH7

Alle svar er anonyme, tusen takk for hjelpen!


Skrevet av Solveig Høgåsen

Publisert 12. september 2019 14:21