Revidering av UudpHnockingen

På medlemsmøtet i høst ble det bestemt at det skulle lages en gruppe som skulle revidere UudpHnockingen. Denne gruppen er nå i gang med å se på hva som bør endres, hva målet med opptaket egentlig er, og skal etterhvert utarbeide et forslag til hvordan opptaket bør gjennomføres. Opptaket er ett av de arrangementene vi har som samler Chemikere på tvers av klassetrinn, og er en viktig del av å inkludere nye førsteklassinger i det felleskapet HC er. Vi ønsker at opptaket skal være noe som involverer og engasjerer hele HC, sånn at alle føler at de er med på å ta imot de nye som kommer til høsten. Derfor har vi laget et enkelt skjema som man kan bruke for å sende inn tanker man har rundt opptaket. Svar i skjema er anonyme, men du kan legge ved navn / e-post dersom du ønsker at vi skal ta kontakt med deg og du vil prate mer.

https://forms.gle/ymTDzMKsC7yYSTvEA

Vennlig hilsen,

UudpHnockingskom


Skrevet av Vegard G. Jervell

Publisert 27. mars 2019 11:55