Ytring: Begrunnelse for å endre valgmåte til Indkom

I HC har vi et prinsipp om at Medlemsmøtet velger hvem som sitter i de fleste komiteene. Dette er litt ulikt flere andre linjeforeninger på Gløs. I mange av de andre Gløs-linjeforeningene har komiteene egne opptak av medlemmer, slik som Indkom. Denne metoden har noen fordeler. Ett viktig argument er at komiteene kan velge inn folk de tror at vil gjøre en god jobb. Et annet er at komiteen kan få inn nye medlemmer som de stoler på. Dette kan være gode argumenter for å la komiteene velge sine egne medlemmer. For eksempel må medlemmene i Pyro stole på hverandre, siden de skal samarbeide om oppgaver som er risikable/farlige. Da er det viktig at de får velge selv de folkene som de må stole på i farlige situasjoner. Det ​kan​ altså være gode grunner for å la komiteer velge medlemmer selv.

 

På den annen side: HC har en mye åpnere linjeforeningskultur enn mange andre på Gløs. For eksempel velges de aller fleste komitemedlemmer i Online og Omega uten at de “vanlige” medlemmene stemmer på dem. Dermed får komitemedlemmene stor makt til å definere hvem som kan være med og bidra i linjeforeningen. Da blir det fort komitemedlemmene som definerer hva som er “kult” og hvem som er “kule” eller “med”. Dette ​kan​ være en god ting, for vi vil jo at det skal være kult å være med i en komite! Samtidig kan kulturen i komiteene bli veldig intern. Det ​kan​ være en god ting (f.eks. blir pHaestkom og Kjellerstyret ofte litt “gjengete” på en veldig god måte!), men det kan også være negativt. Hvis kulturen i en komite blir veldig intern, kan det bli vanskelig å få inn medlemmer som representerer hele linjeforeningen. En slik effekt ​trenger​ ikke være negativt, men det kan bli et problem hvis komiteen har oppgaver som er viktige for hele foreningen. Når ikke medlemsmassen kan velge inn kandidater selv, er det vanskelig å endre kulturen i komiteene. Hvis komiteen har oppgaver som er viktige for hele foreningen, mister medlemmene muligheten til å påvirke dette området.

 

Derfor mener jeg at hovedregelen bør være at Medlemsmøtet velger nye medlemmer til komiteer. Jeg mener at man må ha en spesiell grunn for å velge medlemmer på en annen måte. Dette er ingen ny tanke, for det er slik vi har det i HC i dag. De fleste komiteene har åpne valg, og de nye lovene endrer ikke på dette.

 

Så hvorfor bør vi endre måten for å velge nye medlemmer til akkurat Indkom? Jeg mener at Indkom har veldig viktige oppgaver. De skal motivere Chemikere til å fullføre studiet. De skal vise oss hvilke jobber vi kan få når vi er ferdige. Og ikke minst skal de vise bedrifter som aldri har tenkt på å ansette en Chemiker hvor utrolig relevante Chemikere er for veldig mange bedrifter. Alt dette er viktige oppgaver, men jeg har ikke nevnt det viktigste ennå, for: Indkom er kjempeviktige for å skaffe inntekter til HC. Pengene som Indkom skaffer hjelper til med å sponse sosiale arrangementer og forskjellige aktiviteter som veldig mange Chemikere deltar på. Inntektene fra Indkom er veldig viktige for driften i HC, og da er det viktig at medlemmene som velges i industrikomiteen har som mål i å bidra til å gjøre HC til å bli en så bra linjeforening som mulig, og derfor mener jeg at Medlemsmøtet bør velge de nye medlemmene.

 

Så kan man si at Indkom bør velge sine egne medlemmer fordi Indkom-medlemmene må være seriøse folk som må ha mye opplæring for å gjøre en god jobb med viktige oppgaver. Jeg er enig i at dette er relevant for Indkom. Samtidig har vi mange andre verv som krever mye innsats og opplæring som vi likevel velger på Medlemsmøtet. Alle medlemmene i pHaestkom og Kjellerstyret blir valgt på Medlemsmøtet, og begge disse komiteene gjør kompliserte jobber som påvirker mange Chemikere. Vi velger også mange andre viktige verv på Medlemsmøtet, f.eks. Fadderkom, Utenriks, Kasserer, Secreteuse, PR-sjaepH og pHormand. Alle disse vervene kan havne i situasjoner der det er viktig å være seriøs og profesjonell, akkurat som Indkom, både innad og utad i foreningen. Likevel tror jeg de fleste er enige i at f.eks. Utenriks, Fadderkom og Kasserer bør velges av medlemsmassen. Jeg mener at Indkom har oppgaver som gjør at medlemmene bør velges på den samme måten.

 

[Det er viktig at det sosiale miljøet i komiteene er bra. Det skal være gøy å være i en komite! Hvis komiteer velger egne medlemmer kan de plukke folk de liker, og det kan gi et godt miljø i komiteen. Samtidig ser vi gang på gang at det blir kjempebra miljø i pHaestkom og Kjellerstyret, med inn-ut-middager og generelt god stemning selv om de ikke velger medlemmer selv.]

 

Oppsummert: Jeg synes vi har en god hovedregel i HC med at vi velger komitemedlemmer på Medlemsmøtet. Det er gode grunner til dette. Linjeforeningskulturen vår er mer åpen enn i mange andre foreninger, og komiteene er mindre interne. Derfor mener jeg at man må ha en god grunn for å ha et annet form for opptak, spesielt når komiteen har viktige oppgaver som er viktige for mange medlemmer. Jeg synes Indkom er en slik komite.

 

For å avslutte: Det er viktig for meg å understreke at jeg ikke synes at det er noen ukultur i Indkom. Det ikke er meningen å kritisere noen eller “ta” noen. Fra min synsvinkel virker det bare mer fornuftig å velge Indkom-medlemmer på Medlemsmøtet. Jeg har blitt kjent med veldig mange av komiteene i HC veldig godt, men Indkom har jeg aldri vært medlem av. Hvis Indkom-medlemmer er uenige med meg, kan det godt være at de har en begrunnelse som jeg ikke har tenkt på. I så fall håper jeg at de forteller det til hele møtet. Derfor håper jeg at vi får en god debatt som gjør at alle sammen kan se saken fra mange sider.

 


Skrevet av Hans Røhjell Odland

Publisert 11. februar 2019 14:02