Interesseskjema Ekskursjon til Rørvik med NTNU Brohode havbruk og Namdalskysten Næringsforeningen

Namdalskysten Næringsforeningen skal i samarbeid med NTNU Brohode havbruk arrangere ekskursjon til Rørvik 14. - 15. mars og vil gjerne komme i kontakt med studenter ved MTKJ som kan være interessert i å delta på dette. Er du interessert i blå økonomi og kunne tenke deg og få mer informasjon om denne ekskursjonen, kan du fylle ut et interesseskjema for dette.

Ved å fylle ut dette skjemaet melder du deg ikke på ekskursjonen, men samtykker til å få tilsendt mer informasjon om dette når det nærmer seg!

Link til interesseskjema


Skrevet av Hilde-Marie Hulleberg Gransjøen

Publisert 17. januar 2024 08:53