Studiebarometeret 2023

Studiebarometeret 2023 – Ditt svar teller!

Studiebarometeret er en årlig spørreundersøkelse sendt til alle 2.- og 5.årsstudenter. Dere har fått invitasjon på e-post til å delta. Fakultetet er opptatt av å gi dere det beste studietilbudet, og Studiebarometeret gir en mulighet til å høre fra studentene: Hva er vi gode på og hva må vi forbedre? Ditt svar kan gjøre en forskjell!

Det er viktig for oss å høre fra så mange studenter som mulig. NV-fakultetet lover pizza til det studieprogrammet som oppnår høyest svarprosent! Svarfrist er 26. november. 

NTNUs svarprosenter kan følges med her.

Hilsen
Tillitsvalgte ved MTKJ
ved Alexander Järvi


Skrevet av Alexander Järvi

Publisert 16. november 2023 12:42