Studentvalget for høsten 2023 er i gang!

Kort versjon: Still som tillitsvalgt innen fredag 3.11.2023 kl 23:59. Stem på kandidater 6-9.11.2023.

Lang versjon:
Det er igjen den tid av året hvor det skal velges en rekke studenter til ulike stillinger for å representere studentene ved NTNU. I denne omgang er det instituttillitsvalgte (ITV), fakultetstillitsvalgte (FTV) og nye representater til Studenttinget NTNU som skal velges. Det er mulig å stille til kandidat til alle disse vervene frem til fredag 3. november 23:59. Du kan stemme på kandidater på alle valgene fra mandag 6. november til torsdag 9. november. 

Har du valgt retning og er gira på verv? Studenrådet NV trenger akkurat deg å representere studentene ved instituttet ditt! Kanskje du er student ved IKJ og synes Fysikalsk termodynamikk var elendig? Eller om du studerer prosess og mener informasjonsflyten er alt for dårlig? Still til ITV da vel! 

Ønsker du bruke litt mer tid på å diskutere utdanning på NV og vil ha dekanatet på NV som referanse på CV? Still til FTV! Mer informasjon om Studentrådet NV finner du her: http://nv-studentrad.no Under fanen "valg" kan du også skrive deg opp som kandidat.

Til sist men ikke minst, hvis du ønsker å styre hva studentene skal mene ovenfor ledelsen på NTNU, er Studenttinget noe for deg! Ta en titt på http://studentvalget.no og ta utfordringen! 
 


Skrevet av Alexander Järvi

Publisert 2. november 2023 18:08