Fullbrightstipend

Fulbrightstipendet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA. Stipendet gjelder alle fagfelt. Stipendbeløpet er fra NOK 150.000,-

Mer info kan finnes på denne lenken:https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/

 


Skrevet av Kurt-Inge Midtbø

Publisert 5. september 2023 21:10