Ønsker du å prøve deg som natteravn? Et samarbeid mellom EPVU 2023 og Kirkens Bymisjon

I forbindelse med En Psykt Vanlig Uke 2023 har festivalen fått et tilbud fra Kirkens Bymisjon. De ønsker nemlig frivillige fra linjeforeninger til å prøve seg som natteravner! Oppgaven til natteravnene er å gå sammen i grupper, og å passe på at det går fint med de som oppholder seg ute i byen på nattestid i Trondheim. Sammen med Kirkens Bymisjon ønsker festivalen å lage en stafett blant linjeforeningene, der det er minst fire studenter som stiller fra hvert lag. 

 

Litt praktisk informasjon: 

- Natteravnene går hver fredag og lørdag natt i sentrum. De begynner å gå rundt kl. 2230 fra Munkegata 4, og går til klokken 03 om natta. Det vil bli servert gratis pizza i pausen, på Egon Søndre, for de som deltar som natteravner. 

- Det vil bli satt opp ulike "team" med to til tre personer som skal gå sammen. Det vil alltid være en erfaren natteravn med i temaet. 

- Typiske oppgaver for en natteravn, er å ta seg av studentene som går i byen om natten, snakke med noen som trenger det, hjelpe studenter som er overberuset eller lignende. 

 

Det legges ved et påmeldingsskjema. Dette sendes videre til Kirkens Bymisjon, slik at de kan organisere de ulike gruppene, og sørge for at det blir en blanding av student-deltagere og frivillige team-ledere. Dere vil få svar på mail dersom dere blir tatt opp. 

 

Link til påmeldingsskjema: 

https://docs.google.com/document/d/1Al4-rqPEDa_5fsk7kvKeKjy9-FbxXrwcyXSY-t_Uy-w/edit?usp=sharing  


Skrevet av Kevin Løveng

Publisert 28. februar 2023 17:09