Spesialisering:

Stillingstype:


Filtrer!


Stillinger

Deltids- og sommerjobb i Kasomo Energy

Kjemisk prosessteknologi

Sommervikar TINE - Dovre

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

PhD Candidate in Microbial Biotechnology, NTNU

Bioteknologi

PhD Candidate in AI/ML models for olfactory heritage endangered by climate change - NTNU

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Sommervikar TINE - Verdal

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Sommerjobb i prosessindustrien - ERAMET, Sauda

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

TINE Frya søker 25-30 ferievikarer i sommer

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Ferievikarer hos TINE Byrkjelo

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

TINE søker vikarer i Harstad

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Technology Interns - Intility våren 2024, Oslo

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Management graduate i Intility - Oslo

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Academic Internship - Equinor, Harstad. Sommeren 2024

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Student-/laboratorieassistent for PhD-stipendiat ved Institutt for Konstruksjonsteknikk

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

M.Sc/Ph.D hos Borregaard

Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi Bioteknologi

Student assistant position at the Department of Structural Engineering, NTNU Trondheim

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

PhD Candidate in Tunable and Durable Seawater Adhesives

Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Ferievikarer Norske Skog Skogn AS

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

PROSAFE MSCA - 3 PhD Scholarships in Process Systems Engineering and AI/ML for Process Safety Ap

Kjemisk prosessteknologi

Sommerjobb hos Elkem Bjølvefossen

Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Spennende muligheter hos Elkem Thamshavn som ferievikar

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Sommerjobb i Elkem Bremanger

Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

PhD position within the chemical looping oxidation of ammonia on functional materials

Bioteknologi Organisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Sommerjobb i Elkem Bremanger

Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Sommerjobb som produksjonsmedarbeier i Tine

Bioteknologi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

NTNU Institutt for kjemi - PhD Candidate in Thermodynamics of ammonia-water mixtures

Anvendt teoretisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

NTNU Institutt for kjemi - PhD Candidate in Thermodynamics and Porous Media Science

Anvendt teoretisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Equinor - Development program Northern Norway (flere stillinger/fagfelt) (Frist: 28.01.2024)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Hydro - Ferievikarer ved ulike lokasjoner (Frist: 07.01.2024)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Elkem Bremanger - Ferievikarer (Frist: 28.01.2024)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Elkem Thamshavn - Ferievikarer (Frist: 01.03.2024)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Boliden Odda - Ferievikarer (Frist: 07.01.2024)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

NTNU Department of Chemical Engineering - PhD Candidate (10.01.2024)

Kjemisk prosessteknologi

NTNU Department of Chemical Engineering - PhD Candidate(31.12.2023)

Kjemisk prosessteknologi

NTNU Department of Chemical Engineering - PhD Candidate(15.12.2023)

Kjemisk prosessteknologi

Nomiko AS - Miljørådgiver, fast stilling (14.01.2024)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

BioMar AS - Kjemiingeniør, fast stilling (26.11.2023)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Worley Origo Process AS - Petroleum and renewable energy, prosessingeniør (Frist: 31.12.2023)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

NTNU - Autonomous Digital Microbial/Bioprocesses Systems Engineering, PhD (Frist: 20.11.2023)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

FjordAlg - Biokjemisk ingeniør, Sommervikariat (Frist: 20.11.2023)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

People Haugesund/ RMB Rekruttering AS - Material/Kjemi ,Kjemiingeniør/Kjemiker (Frist: Fortløpende)

Materialkjemi og energiteknologi

Equinor - Kjemi og prosess, Summer intern 2024 (Frist: 13.11.2023)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) - Kjemi/Material/Bioteknologi, sommerstudent(Frist: 15.11.2023)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Borregaard - Kjemi og prosess, sommerstudent (Frist: 01.01.2024)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi

Borregaard - Kjemi og bioteknologi, sommerstudent (Frist: 01.01.2024)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi

Matriks supporttekniker-gasskromatografi (GC) (Frist: forløpende)

Bioteknologi Organisk kjemi Anvendt teoretisk kjemi Analytisk kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialkjemi og energiteknologi