Arrangementer

1.klasse i Åre

18 januar - 12:00


Villa Årebo

18 januar - 12:00


Restplass buss til Åre

18 januar - 12:00


Alle sosiale arrangementer

arrow_forward

Alle karriere arrangementer

arrow_forward

Kaffeknappen sist trykket:
For 1 dag siden

Nyheter

Studiebarometeret 2023 – Ditt svar teller!

Studiebarometeret er en årlig spørreundersøkelse sendt til alle 2.- og 5.årsstudenter. Dere har fått invitasjon på e-post til å delta. Fakultetet er opptatt av å gi dere det beste studietilbudet, og Studiebarometeret gir en mulighet til å høre fra studentene: Hva er vi gode på og hva må vi forbedre? Ditt svar kan gjøre en forskjell!

Det er viktig for oss å høre fra så mange studenter som mulig. NV-fakultetet lover pizza til det studieprogrammet som oppnår høyest svarprosent! Svarfrist er 26. november. 

NTNUs svarprosenter kan følges med her.

Hilsen
Tillitsvalgte ved MTKJ
ved Alexander Järvi

Jeg håper at dette er av interesse for deres medlemmer som er interessert i nye veier for å bygge en internasjonal karriere.

Nye muligheter for studenter til å bygge en internasjonal karriere – NTNU blir medlem av UNITECH – Søknadsportalen er nå åpen

UNITECH er:

· Et nettverk av fremragende samarbeidspartnere bestående av følgende universiteter:

o Universitat Politecnica de Catalunya

o Trinity College Dublin

o Politecnico di Milano

o Loughborough University

o INSA Lyon

o Chalmers University of Technology · Et nettverk med fremragende industripartnere. For mer informasjon, se UNITECHs Industripartnere.

· En mulighet til å delta i et utvekslingsprogram ved en av UNITECHs universitetspartnere med støtte fra Erasmus-programmet (inkludert stipend og fritak for skolepenger; vær oppmerksom på at den britiske partneren ikke kvalifiserer for et Erasmus-stipend).

· En unik mulighet til å gjennomføre en internasjonal praksisperiode hos en av industri samarbeidspartnerne.

· Coaching kurs ved universitetspartnerne for å forberede deg på ditt opphold i utlandet og for å skaffe verdifulle ferdigheter for din profesjonelle karriere.

UNITECH er åpen for alle NTNU-studenter i studieprogrammer relatert til STEM-fag (Naturvitenskap, Teknologi, Ingeniørfag og Matematikk) som er i sitt 3. og 4. år av STEM-studier ved søknadstidspunktet (dette betyr at du vil delta i UNITECH-programmet i løpet av ditt 4. eller 5. år eller tilsvarende nivå innenfor et Master program).

UNITECH tilbyr et reisestipend på 1000 € for å dekke utgifter knyttet til coaching kurs samlinger. I tillegg har du muligheten til å søke om Erasmus-stipend for studier og praksisplasser i industrien. Under din praksisperiode vil vertsselskapet også tilby et bidrag for å dekke levekostnader.

Etter fullføring av programmet vil UNITECH utstede et Fellowship Certificate til deg. Du vil også få tilgang til et sterkt alumni-fellesskap og et profesjonelt internasjonalt nettverk.

UNITECHs søknadsportal er åpen frem til 15. januar. For detaljerte søknadskrav, vennligst se UNITECH Programdetaljer. For mer informasjon kan du se på UNITECH Programhåndboken for 2024/25.

Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt wolfgang.laschet@ntnu.no og bruk "UNITECH" i emnelinjen.

Kort versjon: Still som tillitsvalgt innen fredag 3.11.2023 kl 23:59. Stem på kandidater 6-9.11.2023.

Lang versjon:
Det er igjen den tid av året hvor det skal velges en rekke studenter til ulike stillinger for å representere studentene ved NTNU. I denne omgang er det instituttillitsvalgte (ITV), fakultetstillitsvalgte (FTV) og nye representater til Studenttinget NTNU som skal velges. Det er mulig å stille til kandidat til alle disse vervene frem til fredag 3. november 23:59. Du kan stemme på kandidater på alle valgene fra mandag 6. november til torsdag 9. november. 

Har du valgt retning og er gira på verv? Studenrådet NV trenger akkurat deg å representere studentene ved instituttet ditt! Kanskje du er student ved IKJ og synes Fysikalsk termodynamikk var elendig? Eller om du studerer prosess og mener informasjonsflyten er alt for dårlig? Still til ITV da vel! 

Ønsker du bruke litt mer tid på å diskutere utdanning på NV og vil ha dekanatet på NV som referanse på CV? Still til FTV! Mer informasjon om Studentrådet NV finner du her: http://nv-studentrad.no Under fanen "valg" kan du også skrive deg opp som kandidat.

Til sist men ikke minst, hvis du ønsker å styre hva studentene skal mene ovenfor ledelsen på NTNU, er Studenttinget noe for deg! Ta en titt på http://studentvalget.no og ta utfordringen! 
 

Kjære chemikere!

Kjemidagen arrangeres for 15. gang, onsdag 25. oktober i Realfagsbygget!
Kjemidagen er en karrieredag arrangert av og for sivilingeniører innen Nanoteknologi og Industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. Vi i Kjemidagen er opptatt av å skape god kontakt mellom studentene og aktører i næringslivet. Av den grunn er Kjemidagen en fantastisk anledning for bedrifter og studenter å komme i kontakt med hverandre. Vi i Kjemidagen-styret håper å se så mange som mulig av dere flotte Chemikere blant de spennende bedriftene onsdag 25. oktober! 

Årets 33 deltagende bedrifter er: Jotun, GE Healthcare, Borregaard, NOAH, Hydro, Yara, Cambi Group, Linde, Norconsult, SINTEF Energi, Worley Origo Process, Mapei, Vectron Biosolutions, Morrow Batteries, Pharmaq, Carbon Circle, Bergen Carbon Solutions, Rana Gruber, Franzefoss Minerals, Boliden Odda, Institutt for energiteknikk (IFE), Nykode Therapeutics, Dynea, Elkem, Ranheim Paper & Board, TINE, Equinor, Norske Skog, RISE PFI, Zimmer & Peacock, Vianode, Reinertsen New Energy og Nammo.

I tillegg kommer Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) og Samarbeidsforum.


Program:
Kl. 10:00                Åpning med ballongslipp (utenfor R1)
Kl. 10:15 - 15:00    Bedriftsstands
Kl. 10:15 - 15:00    Speedintervju
Kl. 11:00 - 13:00    CV-fotografering (i R21)
Kl. 11:15 - 12:00    Sommerjobbmaraton (i R8)
Kl. 12:15 - 13:00    Motivasjonsforedrag v/ Linn-Kristin “Linka” Riegelhuth Koren (i R5)
Kl. 13:15 - 14:00    Jobbmaraton (i R8)
Kl. 18:30                Bankett på Frimurerlogen

 

Det skal avholdes sommerjobbmaraton, jobbmaraton, og speedintervju, noe som er en ypperlig anledning til å lære om ulike jobber man kan ha både under og etter studieløpet. Sjekk ut Kjemidagen sine arrangement på Facebook for å se hvilke bedrifter som deltar på de tre nevnte arrangementene!

Følg gjerne Kjemidagen på Instagram, Facebook, og LinkedIn for å lettere få med deg oppdateringer og andre nyheter!