Arrangementer

HC og Nabla gifter seg!

6 februar - 18:00


Verter for tilreisende under blotet 2020

11 mars - 16:00


HyttepHaest med middag!

12 mars - 18:00


HyttepHaest uten middag!

12 mars - 21:00


StoorpHaest!

14 mars - 17:00


Alle sosiale arrangementer

arrow_forward

Alle bedpresser

arrow_forward

Kaffeknappen sist trykket:
For 3 dager siden

Nyheter

Kjære Chemikere!

 

Denne uka er nesten hele linja i Åre, så det er lite som skjer her i Trondheim. Hvis du fortsatt trenger noe å glede deg til er det bare å ta en titt på datoene framover. Hvis du er med i en komité så husk komité kick-off på lørdag. Se utsendt mail for mer informasjon om dette.

 

Lørdag 25.01

Komité kick-off i U1, kl. 13:00

 

Datoer fremover: 

01.02: NV-lekene

03.02: Stoormøte

06.02: HC og Nabla gifter seg

10.02: Medlemsmøte

15.02: Quiz på Kjellern

 

Her finner dere referat fra forrige ukes styremøte.

 

Denne uka er det Promokom som skal vaske kontoret. Minner om at det skal vaskes tidlig i uka.   

Kjære Chemikere

 

Eksamensperioden er i gang og det minker på arrangementene, derfor blir dette siste ukepost fra meg for dette semesteret. Det er fortsatt et par arrangementer igjen nemlig juleverksted, adventskonsert og adventslunsj. Det blir også arrangert eksamenshjelp i Generell kjemi, ITGK, Organisk kjemi og Binding så her er det bare å følge med på e-post og Facebook. Videre har Industrikomiteen vært flinke og fiksa gratis kaffe til oss igjennom hele eksamensperioden! Denne kaffen er til alle, så det er bare å stikke innom kontoret og trakte ei kanne eller hente seg en kopp. Med det ønsker jeg alle lykke til på eksamen og god jul!

 

Mandag 25.11

Juleverksted i K5, kl. 18:00-20:00
Torsdag 28.11

ITV på Kontoret, kl. 11:00-12:00

 

Datoer fremover: 

05.12: Adventskonsert

06.12: Adventslunsj

 

Her finner dere referat fra forrige ukes styremøte.

 

Denne uken er det Laborachorium som skal vaske kontoret. Minner om at det helst skal vaskes tidlig i uka.   

Kjære Chemikere!

 

Høstens høydepunkt er her, nemlig Medlemsmøte med valg! Mange stillinger skal fylles og DU kan være med å påvirke hvordan komiteene i HC skal drives framover. Lurer du på mer rundt medlemsmøtet klikk deg inn på dette facebook-arrangementet eller spør en hyggelig Chemiker. På tirsdag har Kjemidagen årsmøte hvor alle HC-medlemmer kan delta, men det er bare Industrikomiteen som kan stille til valg og stemme.

 

Mandag 18.11

Kollokviegrupper i R E4-107 og R73, kl. 16:00-18:00 (for 1.klasse)

Medlemsmøte i R7, kl.18:15

Tirsdag 19.11

Årsmøte Kjemidagen i R5, kl. 18:30-19:30
Torsdag 21.11

ITV på Kontoret, kl. 11:00-12:00

Styret har Kontortid kl. 10:15-11:00
 

Datoer fremover: 

25.11: Juleverksted

06:12: Adventslunsj

 

Her finner dere referat fra forrige ukes styremøte.

 

Denne uken er det pHaestkom som skal vaske kontoret. Minner om at det helst skal vaskes tidlig i uka.

Kjemidagen19 ble avholdt 30. oktober og det er nå klart for årsmøte. Møtet vil avholdes 19. november fra kl. 18:30 i R5. Alle med tilknytning til Høiskolens Chemikerforening oppfordres til å delta for å lære mer om hvordan Kjemidagen drives.

 

De viktigste punktene på årsmøtet blir en oppsummering av årets Kjemidag, gjennomgang av foreløpig regnskap for Kjemidagen19 og valg av nytt styre til Kjemidagen20.

 

Tentativ saksliste:

 1. Velkommen

 2. Valg og godkjenning av ordstyrer og referent

 3. Gjennomgang og godkjenning av dagsorden

 4. Evaluering av Kjemidagen19

 5. Tilbakemeldinger fra bedrifter og studenter

 6. Gjennomgang av økonomi

 7. Valg av nytt styre

 8. Eventuelt

 9. Møtekritikk

 10. Møtet avsluttes

Kjemidagen består av et styre på 5 personer: Leder, nestleder, økonomisjef, PR-sjef og riggesjef. For 2020 har HC leder og Timini nestleder, mens de tre resterende stillingene fordeles mellom HC og Timini. Alle medlemmer av HC og Timini kan stille til styret i Kjemidagen, men kandidater fra Indkom og NDP er foretrukket. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å stille eller ønsker mer informasjon om vervene. Vi gjør oppmerksom på at det kun er medlemmer i Indkom og NDP som har stemmerett under Kjemidagens årsmøte.

 

Oversikt over de ulike stillingene i styret:

 

Leder (kun kandidater fra HC for Kjemidagen2020):

 • Kjemidagen20-styrets leder

 • Ha generell oversikt

 • Ha ansvaret for presentasjoner, motivasjonsforedrag og sommerjobbmaraton i forbindelse med Kjemidagen

 • Være kontaktperson for bedrifter, Indkom/NDP/Orgkom og studenter som jobber på dagen

 • Sende ut informasjon til bedrifter som deltar

 

Nestleder (kun kandidater fra Timini for Kjemidagen20)

 • Bistå leder i administrativt arbeid

 • Hovedansvar for banketten
   

Økonomisjef

 • Søke om støtte fra institutter

 • Budsjett

 • Ansvar for inn- og utbetalinger, fakturere bedrifter

 • Regnskap
   

PR-sjef

 • Lage og trykke plakater, flyers ++

 • Lage promofilm

 • Sørge for promotering på sosiale medier

 • Kontakt med PR-gruppa i Orgkom/3.klasse
   

Riggesjef

 • Kontakt med byggsikring, vaktmester og faglærere for standplasser og forelesningssal

 • Lage standkart, alt praktisk angående stands

 • Kontakt med riggegruppa orgkom/3.klasse

 

Alle diskusjoner og avgjørelser tas i fellesskap, og hele styret jobber sammen. Dette gjelder særlig kontakt av bedrifter. Kontakt med bedrifter gjøres i hovedsak av styret, men man får mye hjelp av både Indkom, NDP, Orgkom og 3. klasse til selve gjennomføringen av oppgavene.

 

Vel møtt!

 

Mvh

Styret Kjemidagen19