• Bedrift: Worley Origo Process As
  • Stilling: Prosessingeniør
  • Arbeidssted: Stavanger
  • Uteksamineringsår: 2016
  • Hovedretning: Kjemisk prosessteknologi

Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg fikk jobben på helt vanlig måte. Kom over en stillingsannonse på finn som jeg søkte på. Starta i jobben i februar 2020 så har jobbet her i et år nå.

Kan du kort beskrive bedriften? Bedriften tilbyr prosessrelaterte tjenester til hovedsakelig olje og gassindustrien, men har også begynt å se på arbeid innen fornybart og annen industri. Tjenester som bedriften tilbyr er for eksempel utleie av personell til andre bedrifter i forbindelse med prosjekter. Andre sentrale tjenester er at vi utfører sikkerhetsanalyser og studier for kunder, dette kan være alt fra HAZOP til brannintegritet på plattformen og evaluering av flare systemet (ofte utført i HYSYS, Flarenet og Unisim). Vi er per dags dato 14 stk i bedriften hvor flertallet har bakgrunn fra MTKJ på NTNU og bedriftens arbeidsoppgaver er svært relevant for denne studieretningen. Det skal også nevnes at jeg har kollegaer med annen bakgrunn som trives med arbeidsoppgavene og er svært dyktige i det de jobber med.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?  En typisk arbeidsdag for meg kan variere veldig mye. Enkelte dager kan det være svært hektisk med mye møter og problemer som må løses og diskuteres sammen med andre personer. Andre dager kan være rolige hvor du får tid til å sette deg ned og virkelig fokusere på arbeidsoppgavene. Ingen dager er like og man vet aldri helt hva som møter deg når du kommer på jobb.

Hva er det beste med jobben din?  Det beste med jobben er variasjonen i arbeidsdagen og at jeg får jobbe med det jeg syns er spennende. Enkelte dager har jeg mye interaksjon med andre kollegaer hvor vi diskuterer og jobber med ulike problemstillinger, mens andre dager får jeg sitte med mer tekniske oppgaver hvor jeg simulerer og analyserer forskjellige scenarioer i forbindelse med prosjektet jeg jobber med. På denne måten så får jeg gjøre det jeg liker best, både å være sosial og jobbe i team samtidig som jeg får sitte å knote i HYSYS og excel med tekniske problemer. 

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Det jeg ønsker jeg visste om arbeidslivet da jeg var student må nok være det når man skal velge fag i de siste årene som student så er det viktig å velge fag du ønsker å ta og har interesse av og ikke tenke på hvilke fag som kan være viktige å ta for å få en jobb i en gitt bedrift eller sektor. Selvfølgelig så er nok noen fag mer relevante enn andre i en gitt jobb, men jeg føler at det ikke har størst betydning for hvilken jobb du får da du som siving fra NTNU er god kandidat for en jobb innen forskjellige sektorer. Velg fag som interesserer deg!

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? De fagene fra studiet som er mest viktige og relevante for jobben min nå er nok prosessteknikk, da energi og massebalanse er en svært sentral del av arbeidet som en prosessingeniør. I tillegg så har kunnskapen fra fagene separasjonsteknikk og prosessutforming god nytte i mitt daglige arbeid.


...