• Bedrift: Nexans
  • Stilling: Materialingeniør innen polymerer
  • Arbeidssted: Halden
  • Uteksamineringsår: 2018
  • Hovedretning: Materialkjemi og energiteknologi
     

Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg ble kontaktet av en rekrutterer på LinkedIn som spurte om jeg ville sende en søknad og CV, så fikk jeg komme på intervju. Jeg har jobbet i Nexans siden august 2018.

Kan du kort beskrive bedriften? Nexans er en ledende leverandør av land- og sjøkabler for kraft- og telekommunikasjonsoverføring, i tillegg til offshore kontrollkabler. Vi material- og kjemiingeniører har ansvar for å kvalifisere og å følge opp materialene vi bruker i kablene, blant annet kobber, aluminium, bly, stål, kompositter, polymerer og bitumen.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Arbeidsdagene er veldig varierte, men består ofte av interne og eksterne møter, e-post, rapportskriving og oppfølging av fabrikk, lab og prosjekter.

Hva er det beste med jobben din? Det beste med jobben er at man får være med på løse avanserte tekniske problemer og utviklingen av helt ny teknologi! Det gjør at man ofte blir utfordret på innovativ tekning og får utviklet seg selv både personlig og faglig. I tillegg får man jobbe med et bredt spekter av mennesker siden vi samarbeider mye på tvers av avdelinger, med fabrikken og leverandører og kunder over hele verden.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Det viktigste man lærer iløpet av masterstudiet er hvordan man tilegner seg kunnskap, og ikke nødvendigvis spesifikk fagkunnskap. Man kan også mer enn man tror :)

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Jeg vil si at de generelle materialfagene og polymerkjemi har vært viktigst. Jeg hadde også «Prosjektplanlegging og Styring» som har vært veldig nyttig siden vi jobber mye i prosjekt og har muligheten til å lede egne R&D prosjekter. Erfaring fra rapportskriving har også kommet godt med.


...