• Bedrift: SINTEF Industri, Avdeling for Bioteknologi og nanomedisin
  • Stilling: Forsker
  • Arbeidssted: Trondheim (Gløshaugen, Kjemiblokk 3)
  • Uteksamineringsår: 2008
  • Hovedretning: Bioteknologi

Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Etter Siv.ing-studiet så tok jeg en PhD i biomedisin ved Universitetet i Bergen. Jeg var ferdig med denne graden i 2013, og begynte å jobbe i SINTEF juni 2013. Jobben fikk jeg gjennom å ta direkte kontakt med lederen for avdelingen hvor jeg ønsket å jobbe, og invitere meg selv til en samtale. Jeg hadde på forhånd vært på flere nettverksmøter og kontaktarenaer innen fagfeltet jeg er interessert i, f.eks Teknas faglige seminarer. Her brukte jeg mingletiden til å snakke med foredragsholderne, forskerne eller professorene som var tilstede om fag, og fikk slik en bedre forståelse for hvem som drev på med hva og hvor jeg var interessert i å jobbe. Gjennom disse samtalene fikk jeg tips om Forskningsgruppe for bioteknologi i SINTEF, og jeg hadde ganske god forståelse for forskningen de drev med, før jeg tok kontakt med lederen der. At jeg fikk komme inn og prate med dem gjennom en slik fremgangsmåte var en god kombinasjon av å ha snakket med rett folk på forhånd, og at min kompetanse passet veldig godt med det avdelingen på dette tidspunktet hadde behov for.

Kan du kort beskrive bedriften?  SINTEF er en stor organisasjon med 2000 ansatte, med 5 store institutt (Industri, Digital, Energi, Ocean og Manufacturing), som dekker alle fagretninger innen kjemi, og enda litt til. Innen SINTEF Industri, hvor jeg jobber, er det igjen et stort spenn i tema i de ulike avdelingene, så overordnet jobber kjemikere i SINTEF med svært mye forskjellig. I SINTEF Bioteknologi og nanomedisin har vi også behov for mange ulike kompetanser: membran-teknologi, nanomaterialer og overflatekjemi, organisk syntese, avanserte analyser, biopolymerkjemi, cellebiologi og mikrobiologi. Avdelingen som helhet jobber med alt fra olje og maling, til kreftmedisin og antibiotika-produksjon.

Etter en Mastergrad kan man også innta mange ulike stillinger. Begynner man å jobbe rett fra master går man som oftest inn som prosjektmedarbeider, med mye praktiske oppgaver som er en del av større forskningsprosjekt. Gjennom arbeid i SINTEF i 3-5 år, eller ved å starte i SINTEF fra en doktorgrad, så vil du få stilling som Forsker. Dette innebærer i tillegg prosjektlederansvar, salg av prosjekter og skriving av søknader om forskningsprosjekter.

Akkurat nå har jeg mest fokus på prosjekter hvor vi dyrker celler for ulike formål, enten vi skal få cellene til å produsere terapeutiske proteiner eller vi skal eksponere cellene for ulike medisinske produkter for å se hvordan de reagerer (enten å se på giftighet for normale celler, eller for å se om kreftceller dør fra kreftbehandlingen de får). Vi utvikler nye modeller og målemetoder, bruker roboter til prøve- og cellehåndtering, og bearbeider data fra avanserte genomikk eller proteomikk-analyser, i tillegg til en hel masse standard analyser og pipettering.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Jeg har mange ulike arbeidsoppgaver, og selv om jeg ikke gjør alt hver dag, så er det mye forskjellig jeg må innom.
- Planlegging, gjennomføring, resultatbearbeiding og rapportering av små og store forsøk på lab for meg selv og for prosjektmedarbeidere på prosjektene jeg leder.
- Lese faglitteratur, holde meg oppdatert på faglige arenaer som konferanser og faglige møter, både for å være oppdatert på fagfeltet, men også komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere.
- Skrive forskningssøknader og selge forskningsprosjekt til både akademiske og industripartnere.
- Kundekontakt, enten det er bedrifter, forskere på universitet i Norge, eller forskere i utlandet som vi samarbeider med gjennom EU-prosjekter.

Hva er det beste med jobben din? Det beste med jobben min er at jeg kan være kreativ og nysgjerrig, og jobbe veldig variert, både med tanke på forskningstema og type arbeidsoppgaver. Jeg får lære noe nytt hele
tiden, og har også stor innflytelse over min egen arbeidshverdag – jeg styrer tiden og legger planer for det jeg skal gjøre selv, med de mulighetene, men også det ansvaret det innebærer.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Det viktigste man lærer på studiet er i generiske evnene man får underveis: det å lære, planlegge og skrive. I tillegg, når jeg begynte å jobbe, så fant jeg ut at den brede og praktiske kompetansen som vi lærer gjennom Kjemi-studiet er ganske unik – det er mange fag og ferdigheter dere får som studenter på kjemi som gjør at dere har et stort fortrinn fremfor andre studieretninger!

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? For meg er de grunnleggende ferdighetene fra tidligere fag som Generell kjemi viktig, sammen med mer spesialiserte fag, som Cellbiologi og Biopolymerkjemi. I tillegg gir fag som Statistikk og Forsøksplanlegging og usikkerhetsanalyse meg verktøy som er viktige å ha i praktisk prosjektplanlegging. Det er også stadig større behov for enkel programmeringsforståelse, som jeg tror vil bli stadig viktigere. Så jeg er glad for å ha skrevet en del i Latex på studiet, men burde fulgt bedre med i Matlab og Python som hadde vært en stor fordel å kunne!


...