• Bedrift: NTNU
  • Stilling: Doktorgradsstipendiat
  • Arbeidssted: Institutt for kjemisk prosessteknologi
  • Uteksamineringsår: 2020
  • Hovedretning: Anvendt teoretisk kjemi (med fokus på termodynamikk)

Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg kontaktet professoren som la ut doktorgradsstillingen og fikk jobben gjennom en vanlig søknadsprosess. Jeg startet som stipendiat i august 2020.

Kan du kort beskrive bedriften? NTNU er relevant for alle kjemikere som digger forskning.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Jeg bruker det meste av tiden min på programmering, datasimulerninger og å utlede ligninger. Arbeidet mitt er en videreføring av masteroppgaven, og det er ikke stor forskjell fra måten jeg jobbet under masteroppgaven og hvordan jeg arbeider nå.

Hva er det beste med jobben din? Kanskje litt klisjé, men jeg syns det beste er å få en mestringsfølelse innen et vanskelig fagfelt. Jeg var ikke klar for 40+ år med “vanlig” jobb rett etter studiet og syns at en doktorgrad er et godt alternativ.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Jeg visste ikke at lønnen man får som doktorgradsstipendiat tilsvarer startlønnen til en ingeniør.

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Matematikk, termodynamikk og fysikkfagene er mest relevant for mitt arbeid.


...