Bedrift: Kongsberg Defence & Aerospace

  • Stilling: Project Engineer
  • Arbeidssted: Kongsberg (Hjemmekontor)
  • Uteksamineringsår: 2020
  • Hovedretning: Organisk Kjemi
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg søkte opprinnelig på en stilling som kjemirådgiver som ble lyst ut i 2019. Denne fikk jeg ikke. Men senere fikk jeg en telefon fra en prosjektleder i KDA som hadde behov ytterligere kjemikompetanse til en ny fase av et pågåend prosjekt. Fordi min CV og søknad allerede var tilgjengelig i KDA ble jeg invitert på intervju uten en formell stillingsutlysning. Dette ledet til et nytt intervju i Januar, før jeg fikk et tilbud om ansettelse i Mars.

Kan du kort beskrive bedriften? Kongsberg Defence & Aerospace er i hovedsak en leverandør av luftvernsmissilier og launchere, våpenstasjoner som monteres på kjøretøy, og en leverandør til USAs F-35 jagerfly. Mye av teknologien som inngår i disse produktene er også anvendbart innen romfart, og Kongsberg-teknologi finnes i dag på Mars.

KDA er historisk ikke en stor kjemibedrift, men det er ansatt en del materialteknologer for R&D og kvalifiserning av kompositter som brukes i produkter KDA leverer.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Selv om KDA ikke er en typisk kjemibedrift, så benyttes det mange forskjellige kjemikalier i produktene som produseres. Enten det er smøremidler, overflatebehandlinger, eller drivstoff. Prosjektet jeg sitter i er hovedsaklig rettet mot å relisere EUs ambisjoner om en sirkulær økonomi ved å sikre sporbarheten av alle substanser som inngår i alle kjemikalier, og alle produkter der disse bennyttes. Med dette kan vi mer målrettet arbeide med utfasing av giftige og helseskadelige stoffer. 

Typiske oppgaver jeg derfor gjør på en daglig basis blir å konsultere med ingeniører og designere i ulike prosjekter som har spørsmål knyttet til kravene som stilles til kjemikalier de ønsker å benytte, samt rådgi salg og innkjøp på hvilke krav KDA skal stille til våre leverandører, og hvordan vi skal forholde oss til krav fra kunder.

Hva er det beste med jobben din? Det beste ved denne jobben ser man når man kan senke skuldrene litt, se det store bildet, og kjenne på den viten at det jeg gjør er med på å fjerne farlige substanser fra sirkulasjon, og slik forhindre potensielle katastrofer.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student?  Skulle ønske jeg hadde visst hvor mye excel som brukes til alt av stort og smått.

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Det er ikke ett eller to fag som i seg selv er representative for det jeg gjør. Alle fag som har bidratt til min helhetlige kjemikompetanse (fra generell kjemi til syntese 2) er verdifulle, spesielt når det kombineres med de K-emnene jeg tok (samfunnssikkerhet, risiko og sikkerhet) så gir det et bilde av kjemiens plass i industrien og samfunnet mer enn bare på et laboratorie.


...