Bedrift: N2 Applied

  • Stilling: Prosess- og systemingeniør
  • Arbeidssted: Asker
  • Uteksamineringsår: 2020
  • Hovedretning: Bioteknologi
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg hadde egentlig fått jobb i en konsulentbedrift i Oslo som koronautsatte oppstarten min til januar 2021. I mellomtiden undersøkte jeg muligheten for et vikariat et annet sted og kom i kontakt med N2 Applied gjennom noen jeg kjente. Jeg var kjempeheldig og fikk tilbud om en stilling fram til jul. Så var jeg enda heldigere og fikk fortsette i bedriften i fast stilling! Jeg har jobbet her siden august 2020.

Kan du kort beskrive bedriften? N2 Applied jobber med å forbedre verdens matproduksjon. Vi utvikler en teknologi som gjør bonden i stand til å produsere sin egen høgkvalitets-gjødsel fra luft, elektrisitet og husdyrmøkk. Enkelt sagt henter vi nitrogen fra lufta og anriker gjødselen slik at bonden ikke trenger å erstatte tapt nitrogen med fossilbasert kunstgjødsel. Bonden kan altså produsere mer mat med lavere utslipp og med lokale og fornybare ressurser. Som kjemiker er jeg med på å designe og optimalisere systemet slik at prosessen blir så effektiv og god som mulig.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? En arbeidsdag består typisk av planlegging av fremtidige eller evaluering av gjennomførte forsøk, analyser på laboratoriet og diskusjoner med kollegaer. Vi jobber tett på tvers av mange ulike disipliner og bakgrunner. Dagen kan også inneholde møter, eksempelvis innad i forsknings- og utviklingsavdelingen eller med eksterne samarbeidspartnere. Nå er det mye hjemmekontor, men vanligvis er det også kjekt å slå av en prat ved kaffetrakteren på kontoret!

Hva er det beste med jobben din? Det beste med jobben min er kollegaene mine. Det er så mange dyktige mennesker, både med fag og folk! Det er også veldig kjekt at det er så kort vei fra en god idé til gjennomføring, at man har en stemme selv om man er nyutdannet. Sist, men ikke minst, er det gøy å jobbe med en så viktig og aktuell problemstilling.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Nummer 1: Ja, jeg og kompetansen min kan brukes til noe! Nummer 2: Hvorfor tilbyr ikke NTNU faget ‘EMAIL1001 Intern og ekstern arbeidskommunikasjon’? Dette lærer man raskt, men var definitivt noe av det jeg hadde trent minst på i løpet av studietida! Nummer 3: Jeg skulle også gjerne ha visst at studieretningen man velger ikke har så alt for mye å si. Velg den retningen og de fagene du synes er mest interessante!

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Jeg tar med meg mye god erfaring fra masterskriving (det er faktisk veldig relevant å kunne formulere seg kort og konsist om det man kan og har funnet ut av), laboratoriearbeidet (savner LaTeX, men tar med meg mengdetrening i utforming av grafer og diskusjon av resultater) og Objektorientert programmering (programmeringskunnskaper er aldri bortkastet!)


...