Bedrift: Norconsult

  • Stilling: Rådgiver/konsulent
  • Arbeidssted: Sandvika
  • Uteksamineringsår: 2020
  • Hovedretning: Materialkjemi og energiteknologi
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg søkte på stillingsannonse som lå ute på LinkedIn/Finn høsten 2019, og signerte like før jul 2019. Fikk jobben på bakgrunn av erfaring fra smelteverksindustrien, hvor jeg jobbet som kontrollromsoperatør ved Elkem Thamshavn ved siden av studiene i Trondheim.

Kan du kort beskrive bedriften? (gjerne med fokus på hva kjemikerne som jobber der driver med? Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift med rundt 4500 ansatte, som hovedsakelig jobber innen rådgivning rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering av bygg/anlegg, samferdsel og arkitektur. Jeg jobber i en underavdeling som heter Tekniske Systemer, med rundt 250 ansatte. I denne avdelingen er det flere ulike undergrupper, bl.a gruppen for Prosessindustri hvor jeg jobber. I min gruppe jobber vi blant annet med å utføre konseptstudier for prosjekter i tidlig fase, nå særig innen hydrogen og karbonfangst. Vi utførere også markedsstudier og større jobber innen detaljprosjektering for store prosessanlegg. En viktig del av jobben er å følge opp de store industribedriftene vi har i Norge, og bidra med kompetanse som de selv ikke har. Som kjemiker i min avdeling, får jeg ofte bruk for system- og prosessforståelse, samt kjennskapen til ulike gasser og materialers egenskaper.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? En typisk arbeidsdag for meg består ofte av å sette meg inn informasjon fra enten kunder eller leverandører, samt følge opp prosjektene jeg deltar i. Utover uken er det jevnlige statusmøter for de ulike prosjektene, samt statusmøter internt i Norconsult for ulike markedsområder vi følger. Arbeidshverdagen varierer ofte siden vi jobber i ulike prosjekter i ulike markedsområder, noe som også gjør arbeidsdagen veldig interessant.

Hva er det beste med jobben din?,Det beste med jobben må helt klart være den store variasjonen i arbeidsoppgaver, samt utrolig mange flinke og hyggelige kollegaer. Det er veldig givende å jobbe i prosjekter rettet mot fremtidens lavkarbonsamfunn, særlig innen hydrogen og karbonfangst, men også innen prosess- og energioptimalisering rettet mot eksisterende industri. Jeg personlig syns også det å kunne dra ut på befaring hos kundene er interessant og lærerikt. Gruppen for prosessindustri har mange internasjonale kunder, som åpner døren for befaringer og kundeoppfølgning i blant annet Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika. En annen fordel er at man opparbeider seg et stort kontaktnettverk innen ledende industri- og leverandørbedrifter, både i Norge og internasjonalt.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? At fagkombinasjon ikke betyr så mye. Har man  interesse og nysgjerrighet for de jobbene man søker, så tror jeg det ofte skinner gjennom på intervju hos bedriften man søker jobb hos. 

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Termodynamikk, prosessteknikk, strømning og varmetransport, material – og prosessmodellering, Eksperter i team, økonomi og generell forståelse for kjemi og fysikk.


...