Bedrift: NTNU i Trondheim.
• Stilling: Forsker
• Arbeidssted: Trondheim
• Uteksamineringsår: 2020
• Hovedretning: Bioteknologi.
 Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? En stund etter at jeg var ferdig med masteren kontakten veilederen min meg og ga meg tilbud om å jobbe på ett forskningsprosjekt for henne. Jeg har jobbet her i fem måneder nå.


Kan du kort beskrive bedriften? NTNU er (som dere sikkert vet) et universitet som driver med forskning og utdanning. Kjemikerne her driver med både forskning og undervisning innen veldig mange ulike tema.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? En typisk arbeidsdag for meg består i hovedsak av to ting, forsøk på lab og analyser av data fra forsøket. I tillegg jobber jeg med å planlegge forsøk, men jeg kan også bruke litt tid på å lese faglitteratur.
 

Hva er det beste med jobben din? Det beste med jobben min er at jeg får jobbe med noe som jeg er veldig interessert i, også har jeg veldig mange flinke og hyggelige kollegaer.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Kommer ikke på noe spesielt her.

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Her er det flere fag som jeg føler er veldig relevant, men de viktigste er kanskje miljøbioteknologi, statistikk og molekylærgenetikk.


...