Bedrift: Marstrand AS

 • Stilling: Konsulent
 • Arbeidssted: Oslo
 • Uteksamineringsår: 2020
 • Hovedretning: Prosess (system i femteklasse)
 • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg fant utlysningen via Teknologiportens stillingsannonser og var gjennom to intervjurunder før jeg signerte kontrakt i oktober 2019. Jeg hadde oppstart i august 2020 og har nå jobbet et halvt år.
 • Kan du kort beskrive bedriften? Marstrand består av et konsulentselskap og advokatkontor med hovedfokus på prosjektrådgivning. Dette innebærer å hjelpe til med å utvikle prosjekter og gjennomføringen av dem. For eksempel jobber vi med prosjektledelse for bygg- eller IT-prosjekter, kvalitetssikring av prosjekter, risikostyring og virksomhetsrådgivning.

  Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? For meg består en typisk arbeidsdag ofte av å sette men inn i informasjon om prosjektet jeg jobber på, skrive i rapporter, forberede presentasjoner eller lage modeller i excel. Vi jobber ofte i team og har gjerne et fellesmøte med status på arbeidsoppgaver og kanskje et møte med kunden.

  Hva er det beste med jobben din? Det beste med å jobbe i Marstrand er at man får jobbe i varierte team og lære om mange ulike bransjer. Man får mulighet til å lære masse fra å jobbe på tvers av junior- og seniornivå og med andre ingeniører, økonomer og jurister. I løpet av det første halvåret har jeg fått være med på prosjekter innen alt fra jernbane og veg til fiskeoppdrett og petroleumsnæringen.

  Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Hvor viktig det er med et godt sosialt miljø! Jeg fikk heldigvis være en del på kontoret i høst og det var veldig kjekt å møte masse hyggelige folk. Selv om det nå er mye hjemmekontor er terskelen lav for å slå av en prat med kollegaer på Teams.

  Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Så langt har jeg jobbet en del med risikostyring og kostnadsestimering og da har jeg hatt nytte av fagene prosjektering av prosessanlegg, statistikk og ITGK/C++


...