Bedrift: Gentian AS

  • Stilling: Produksjonsingeniør
  • Arbeidssted: Moss
  • Uteksamineringsår: 2020
  • Hovedretning: Organisk kjemi
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg jobbet et halvt år som vit.as ved NTNU etter at jeg hadde levert masteren og brukte da tid på å søke ulike jobber. Det var viktig for meg å finne en jobb som krevde kjemikompetanse, men som samtidig utfordret meg på områder der jeg hadde mindre erfaring – som f.eks produktutvikling, kvalitetssikring og medisinsk teknologi. Da stillingen i Gentian AS dukket opp på finn.no sendte jeg inn en søknad, og etter noen intervjurunder var jeg så heldig å få jobben. Jeg har nå vært i Gentian i 3 måneder.

Kan du kort beskrive bedriften?

Gentian AS utvikler diagnostiske tester som selges til medisinske institusjoner i Europa, U.S.A og flere land i Asia. Testene inneholder antistoffer fra fugl som binder seg til bestemte markører i kroppen ved sykdom. Disse markørene er gjerne ulike proteiner som skilles ut i cellene. Med testene kan man med en blodprøve fra pasienten og et kjemisk analyseinstrument effektivt avdekke sykdom.

Kjemikere i Gentian kan ha mange ulike arbeidsoppgaver. Man kan for eksempel jobbe i produksjonsavdelingen hvor man bearbeider innkommende råvarer til ferdig produkt klart for markedet. En stor del av arbeidet i produksjonsavdelingen går også ut på å følge opp og kvalitetssikre produktet, samt utføre vedlikehold og kalibrering av ulike instrumenter. Man kan også jobbe i R&D (Research and Development) med forskning, utvikling og testing av potensielt nye produkter. Solid faglig kompetanse innen kjemi trengs også i markedsavdelingen som skal informere om og selge inn produktene hos våre kunder. Enkelte kjemikere jobber også i lederposisjoner eller med HR (Human Resources).

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?  Min arbeidsdag består i stor grad av labarbeid. I produksjonsavdelingen jobber jeg med flere ulike kjemiske prosesser for å rense og klargjøre antistoffene til å inngå i det ferdige produktet. Underveis i produksjonen, og etter at produktet er ferdig, må det gjennomføres en rekke tester for å sikre at produktet holder den standarden vi lover. Produktet testes da på de samme kjemiske analyseinstrumentene som kunden har for å sikre konsistente resultater. Disse testene er viktige ettersom en feil i produktet kan få betydning for menneskers helse. En stor del av jobben innebærer dessuten arkivering av dokumentasjon av testresultatene. I tillegg omfatter jobben vedlikehold av instrumenter, rapportskriving, innkjøp og vurdering av kjemikalier, samt noe produktutvikling og prosessoptimalisering.    

Hva er det beste med jobben din? Det beste med jobben er å kunne bruke kjemikunnskapene mine til å skape et produkt som kan ha betydning for at mennesker verden over kan oppdage sykdom ved et tidlig stadium og deretter få rett behandling. Jeg synes også det er veldig motiverende å kunne jobbe sammen med en så flott og topp kompetent gjeng som i Gentian.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Jeg vil si at noe av det viktigste i jobben som sivilingeniør er å kunne samarbeide og kommunisere godt med andre kollegaer uavhengig av faglig bakgrunn eller fartstid innen samme fagfelt. Dette er ikke nødvendigvis noe du lærer på studiet (foruten kanskje i emnet EiT). Å ta med seg slike erfaringer fra gruppearbeid, diverse deltidsjobber/sommerjobber og/eller studentverv opplever jeg som utrolig verdifullt i arbeidslivet.

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Generell kjemi, biokjemi, bioteknologi, organisk kjemi, samt praktisk og teoretisk erfaring fra prosjekt- og masteroppgave. 


...