Bedrift: Force Technology

  • Stilling: Prosjektingeniør
  • Arbeidssted: Fossegrenda (Hornebergveien 1), sørover fra Lerkendal
  • Uteksamineringsår: 2018
  • Hovedretning: Materialteknologi
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Fikk jobben gjennom søknad og intervju. Har jobbet her i 3 måneder.

Kan du kort beskrive bedriften? (gjerne med fokus på hva bedriftens kjemikere jobber med) Force Technology jobber ganske bredt innen materialteknologi og korrosjon, elektronikk, energi, strukturell integritet og monitorering, analyseteknikker og maritim service, for å nevne noe. Her i Trondheim jobber vi hovedsakelig innenfor korrosjon og CP (katodisk beskyttelse).

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? En typisk arbeidsdag består av mye selvstendig arbeid, men også mange samtaler med de mer erfarne arbeiderne når jeg støter på problemer. Det er også veldig vanlig med et møte utover dagen, som oftest kan det være statusmøter for prosjektene man jobber med.

Hva er det beste med jobben? Helt klart at man blir tildelt mye ansvar med en gang. Det gjør noe med arbeidsmoralen når man føler man utgjør en forskjell på arbeidsplassen. At det er veldig relevant til masteren min er også et pluss.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Egentlig hvor annerledes arbeidslivet er i forhold til studielivet. Det har vært en overgang å komme hjem fra jobb og kjenne at man har helt fri, noe jeg ofte ikke gjorde når jeg studerte.

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Foreløpig har jeg hatt mest bruk for korrosjonsfag og all erfaring med rapportskriving jeg har fått.


...