Bedrift: Tina SA

  • Stilling: Salgs- og utviklingsansvarlig
  • Arbeidssted: Oslo
  • Uteksamineringsår: Våren 2020
  • Hovedretning: Organisk kjemi
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Fant stillingsannonsen på Finn i mai, og gikk gjennom en vanlig intervjuprosess i mai/juni før jeg fikk jobben i juli. Startet å jobbe 1. september 2018.

Kan du kort beskrive bedriften?

TINE SA produserer hovedsakelig meieriprodukter, og det finnes mange ulike stillinger for en sivilingeniør i kjemi i TINE, men ingen av dem vil være typiske laboratoriejobber. Her brukes kjemi og prosesskunnskapen som tyngde og bakgrunn for det arbeidet som gjøres, som da gjerne vil være ulike prosjekter. Som trainee i TINE får du muligheten til å teste ut ulike avdelinger og arbeidsområder og du har mulighet til å hospitere på ulike lokasjoner for å bli bedre kjent med hele TINE. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Enn så lenge er arbeidshverdagene mine veldig varierende. Den første uken var en introuke hvor vi ble kjent med de andre traineene, samt mentorer og ledere. Vi fikk også være med på et introkurs for nyansatte i TINE og fikk i løpet av to dager en solid gjennomgang av hele TINEkonsernet. Jeg brukte de fire neste ukene på å hospitere på de ulike avdelingene av produksjonen her på TINE Meieriet Oslo for å få en dypere forståelse for hvordan meieriet er bygget opp og hvordan samspillet mellom de ulike avdelingene er. Nå er jeg ferdig med hospitering for øyeblikket og arbeider med et prosjekt omhandlende kjemikaliene som finnes på anlegget.

Hva er det beste med jobben? Det beste med jobben er at jeg i stor grad får være med å skape min egen arbeidshverdag og  forme traineeperioden. Jeg kan selv komme med ønsker om områder jeg vil arbeide innen og kan komme med ønsker om ulike konferanser og kurs jeg vil delta på, i tillegg til ulike anlegg rundt om i Norge jeg synes det er nyttig å besøke. Det er også veldig fint at traineene (vi er 4 stk) får dra på turer til anlegg sammen og at vi skal på studietur til en valgfri internasjonal lokasjon i løpet av de 18 månedene traineetiden varer. Det er også veldig godt å vite at vi er garantert jobb i TINE når traineetiden er over.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Kommer ikke på noe jeg ikke visste om arbeidslivet allerede som student. 

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Jeg synes det er vanskelig å peke på spesifikke fag som er ekstra nyttig for meg akkurat nå, men tror den faglige kompetansen blir enda mer viktig når jeg skal over i neste avdeling (Forbedring og prosjekt) hvor jeg blant annet skal på være med på et prosjekt for å redusere CO2-utslippene til TINE.


...