​​​​​​

Bedrift: K.A.Rasmussen AS

  • Stilling: Utviklingsingeniør
  • Arbeidssted: Hamar
  • Uteksamineringsår: 2020
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Industrikomiteen la ut et innlegg på Facebook i mai 2020 der de tipset om stillingen. Jeg syntes det hørtes veldig spennende ut, så jeg sendte inn en søknad. Tre uker og to intervjuer senere hadde jeg fått jobbtilbud, og nå har jeg snart jobbet her i et halvt år.

Kan du kort beskrive bedriften? K.A.Rasmussen er størst i Norden på raffinering og salg av edelmetaller. Raffineringen skjer i hovedsak gjennom hydrometallurgiske prosesser, og videre foredles metallet gjennom pyrometallurgi og mekanisk bearbeiding. Det er stor bredde i kundebasen, og produktene som selges kan være alt fra små smykkedeler for hobby-gullsmeder opp til store katalysatorbed for industrikunder verden over.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Siden vi kun er to ansatte i FoU-avdelingen har jeg ansvar for mye forskjellig. Arbeidsdagen min er med andre ord veldig variert, og jeg har stor frihet til å bestemme selv hvordan jeg vil legge den opp. En typisk dag kan inneholde alt fra å følge opp problemer som oppstår i produksjonen til å lese meg opp på ny og relevant forskning. I perioder blir det en del møtevirksomhet, både internt i bedriften og med ulike samarbeidspartnere. Jeg har også fått holde på med litt utviklingsarbeid på lab, noe som har vært veldig givende ettersom målet for arbeidet er så tydelig!

 

Hva er det beste med jobben din? Jeg elsker at jeg har en prosjektbasert jobb, siden det gir så stor grad av variasjon og fleksibilitet. Ukene flyr av gårde, og jeg klarer ikke helt å skjønne at det snart har gått et halvt år. Selv om det er klisjé er jeg også nødt til å nevne at arbeidsmiljøet på KAR er helt topp. Jeg følte meg 100 % velkommen fra første dag!

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? At det handler om så mye mer enn det faglige. Veldig mye av det jeg gjør i løpet av en dag er ting jeg ikke lærte noe om fra studiet. Det er minst like viktig å ha vilje til å lære nye ting og samarbeide med andre, som det er å kunne faget sitt.

 

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Jeg vil definitivt si at erfaringene fra prosjekt- og masteroppgaven har vært aller viktigst for meg, siden mye av arbeidet jeg gjør nå går ut på å planlegge og følge opp diverse prosjekter. Av mattek-fag har jeg hatt mest nytte av Heterogene likevekter og fasediagrammer og Elektrokjemi. Jeg tok også noen flere prosessfag enn det som er vanlig på mattek, noe som kommer godt med når jeg skal sette meg inn i prosessene til ulike katalysatorkunder.


...