Bedrift: NorSun As

  • Stilling: Prosessingeniør
  • Arbeidssted: Årdal
  • Uteksamineringsår: 2017
  • Hovedretning: Materialkjemi og energiteknologi
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg søkte på stillingsutlysning hos NorSun, og fikk jobb gjennom intervju via Skype og besøk i Årdal. Jeg har jobbet i NorSun siden september 2018.

Kan du kort beskrive bedriften? (gjerne med fokus på hva kjemikerne som jobber der driver med): NorSun produserer silisiumwafere til solceller. Dette er tynne, én-krystall silisiumplater med en tykkelse på under 0,2 mm, og NorSun er verdensledende innen produksjon av slike høyeffektivitets-wafere. Som prosessingeniør i NorSun arbeider man hovedsakelig med prosessforbedringer.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?  Jeg jobber som prosessingeniør i første ledd av wafer-produksjonen, som består av å gro én-krystall silisiumsingoter på 300 kg med en lengde på over 3 meter. Disse produseres ved at ren silisium smeltes ned i en ovn, og at en silisiumkrystall trekkes ut av smelta etter Czochralski-prosessen. Her er det flere parametere som er viktig å passe på; blant annet temperatur, trykk, gass og trekkhastighet, og er en prosess som kan ta flere døgn. Jeg jobber med prosessforbedring, hvor målet er å trekke ingoter med høyest mulig hastighet, uten at ingoten mister sin én-krystall-struktur. Arbeidsdagen består i prosessanalyse, og å gjøre små endringer i drift for å teste og implementere endringer. I tillegg jobber jeg med større, mer langsiktige forbedringsprosjekter. Arbeidsdagen består altså av en god blanding av driftsoppfølging og prosjektledelse.

Hva er det beste med jobben din? Det beste med å jobbe i NorSun er å være en så konkret del av det grønne skiftet. Vi jobber hver dag med å øke produksjonen, og vi ser tydelige forbedringsresultater fra uke til uke. I NorSun er det kort vei fra testing til implementering av forbedringer, og man får jobbe tett på drift.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Du kan veldig lite når du er ferdig som student, 95% lærer du etter at du har startet i din første jobb. Dette er klisjé, men karakterer er ikke det viktigste. Det ordner seg til slutt, og du kommer til å ende opp med en fantastisk spennende og viktig jobb selv om du ikke har A i snitt.

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? De viktigste fagene må ha vært uorganisk kjemi, materialteknologi og funksjonelle materialer. I tillegg datakunnskaper innen både Excel og Matlab. Generelt har det å arbeide med prosjekt- og masteroppgave vært veldig nyttig for å jobbe forsknings- og utviklingsrettet i en bedrift.


...