Bedrift: ExxonMobil

 • Stilling: Energy coordinator and utilities contact engineer
 • Arbeidssted: Slangentangen i Tønsberg
 • Uteksamineringsår: 2018
 • Hovedretning: Valgte prosess i 3. klasse og katalyse i 5.
 • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg fikk jobben ved å søke på en stilling som lå ute på Finn og begynte å jobbe 1.aug 2018. 

Kan du kort beskrive bedriften? (gjerne med fokus på hva bedriftens kjemikere jobber med) ExxonMobil er verdens største internasjonale oljeselskap. Exxon har sites over hele verden og det er veldig vanlig å jobbe noen år i utlandet. Kjemikere jeg er kollega med jobber hovedsakelig tett opp mot raffineriet. Stillinger som er aktuelle for kjemikere vil være:

 • Kontaktingeniør (prosessingeniør) som vil si å daglig optimalisere driften, hvordan har det gått siden sist vi var på jobb, hva kan vi gjøre for å produsere mer, bedre, billigere osv. Mye går på dag til dag problemløsning sammen med operatørene. 
 • Designingeniør - designe utstyr, bruke riktig materialer på riktige plasser, riktige spesifikasjoner som trykk/temperatur
 • Prosjektingeniør - finne ut hva et prosjekt vil koste, hvor lang tid vil det ta, når skal vi ta det.
 • Applikasjonsingeniør - jobbe opp mot kontrollsystemet, tuning av kontrollere, forbedre eksisterende reguleringssløyfer, eventuelt foreslå bedre løsninger. 

Det er også veldig vanlig å hyppig skifte stillinger innad i Exxon, slik at man får vært innom forskjellige avdelinger.  

Jeg har to roller:

 • Energikoordinator - Det brukes mye energi på å skille de forskjellige komponentene i oljen. Min oppgave er å se til at dette gjøres så energieffektivt som mulig.
 • Utilities kontaktingeniør - Utilities er hjelpesystemene til fabrikken slik som damp, luft og vann. Jeg følger opp disse systemene under daglig drift, ser etter forbedringer, prøver å finne løsninger på eksisterende problemer osv. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? En vanlig dag:

 • Leser meg opp på hva som har skjedd siden sist jeg var på jobb mens jeg drikker kaffe til den store gullmedalje

 • Snakke med operatørene

 • Morgenmøte

 • 1 time med ett eller annet

 • Lunsj

 • 4 timer med ett eller annet

Ett eller annet kan være alt fra møter, telekonferanser, opplæring, gå ute i fabrikken eller regne på noe. Mye av tiden har egentlig gått til å sette seg inn i forskjellige datasystemer - og kunne bruke dem. 

Hva er det beste med jobben?

Det er mange fordeler med jobben. 

 • Jeg synes det er veldig fint med fleksitid. Jeg kan jobbe 7-15 eller 9-17 eller noe i mellom. 

 • Reising. Jeg har allerede vært en uke på nettverksmøte i Italia og skal til England på kurs over nyttår. 

 • For meg betyr det mye at jeg har fabrikken rett utenfor kontoret. Ting blir mye mer håndfast og ikke bare tall på en datamaskin.

 • Ungt miljø. Vi er en god gjeng som ofte finner på ting på fritiden. 

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? De mest relevante fagene for meg har definitivt vært de som er spesifikke for prosess. Jeg begynte å skrive hva hvert fag ga meg, men det ga jeg opp. Lista ble lang.


...