Bedrift: Elkem

  • Stilling: Teknisk Trainee
  • Arbeidssted: Bremanger
  • Uteksamineringsår:  Vår 2018
  • Hovedretning: Materialteknologi
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg fikk jobben gjennom en vanlig intervjuprosess som foregikk i Trondheim, og jeg har jobbet her siden august 2018. 

Kan du kort beskrive bedriften? Elkem er en av verdens ledende leverandører av silisium og karbonbaserte materialer. Bedriften er delt opp i 4 divisjoner; Foundry, Silicon Materials, Silicones og Carbon. Det er et stort fokus på innovasjon og videreutvikling i alle divisjoner. Kjemikere som jobber her jobber med alt fra produksjon på smelteovnene våre og diverse problemstillinger knyttet til dette, til forskning i Technology-avdelingen i Kristiansand. Som kjemiker har man mange valgmuligheter i Elkem, og det er alltid rom for å lære seg noe nytt.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Jeg jobber på det som heter knuseriet i Foundry-divisjonen på Elkem Bremanger. Knuseriet er det siste steget i prosessen før produktet sendes til kunden. Vi får nedkjølt ferrosilisium fra ovnene og så knuses det ned gjennom et prosessanlegg bestående av forskjellige knusere, valser og sikt for å kunne skille ulike materialstørrelser fra hverandre. Jeg jobber mye med prøvetaking, og bruker derfor mye tid på å sikte prøver for å få ut størrelsesdistribusjonen på produktene våre. Jeg jobber også med å implementere en maskin som skal gjøre prøvetakingen mer automatisk, og i forbindelse med det arbeidet er det mye testing og sikting.

Hva er det beste med jobben? Det beste med jobben er kollegaene og miljøet. Jeg blir veldig godt tatt vare på, og får alltid hjelp når jeg trenger det. Det nest beste med jobben er at man er ferdig kl. 15 og kan gå hjem og slappe av frem til neste dag.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Jeg skulle ønske jeg hadde tenkt mer over at man faktisk jobber med mennesker. Som ingeniør mistenker jeg at det er lett å tenke at man bare jobber med maskiner, på et laboratorie osv. Men på et prosessanlegg er det mange operatører som man må forholde seg til og motivere. Det skulle jeg ønske at jeg hadde tenkt litt mer over før jeg begynte å jobbe.


Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå?
På knuseriet så får jeg ikke brukt så mye av kjemikunnskapene mine, men jeg bruker Excel en del og generelt det å tenke analytisk, så fag hvor jeg har kunnet utvikle meg på disse områdene har vært nyttige. Jeg får også noe bruk for kunnskaper om metallproduksjon når det er snakk om ovnene.


...