Bedrift: Resman

  • Stilling: Tracer Production Engineer
  • Uteksamineringsår: Våren 2018
  • Hovedretning: Organisk kjemi
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg fulgte med arbeidsmarkedet over et år på forskjellige nettsider og en dag dukket denne stillingen opp hos finn i februar / mars (husker ikke helt). Jeg sendte en søknad ditt og åpenbart likte de det de så. Jeg fikk tilsendt tilbakemelding og invitasjon til to korte tester. Deretter kom det førstegangsintervju, enda en test (litt lengre denne gangen), andregangsintervju og så ble jeg ringt opp og spurt om jeg ønsket å tiltre stillingen. Jeg har jobbet der i snart 5 måneder nå.

Kan du kort beskrive bedriften? Resman er en internasjonal bedrift med røtter i Trondheim som lager system for å overvåke flowen av vann og olje i brønn på oljeplattform. Kjemikerne kan ha forskjellige posisjoner: I analysen, forberedelse og diverse maskinelle analyser, metoder og tolkning. I R&D, der forskes det på nye teknologier og optimalisering av gamle metoder. Eller i produksjon, der syntetiserer vi selve sporstoffene (Tracer) som skal integreres i brønn.


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
Det kan variere veldig. Dager jeg starter en reaksjon eller opparbeider den er basicly straight up organisk syntese lab i veldig stor skala. Ellers er jeg ansvarlig for Produksjonslaboratoriet og -lageret. Så de holder jeg i god stand til en høy standard. Inn i mellom et møte her og der og så er uka over.

Hva er det beste med jobben?
Jeg elsker syntese. På jobb får jeg gjøre veldig mye praktisk. Den skala vi jobber i er rett før industriell skala, som er veldig interessant å se; overgangen fra reaksjon i rundkolbe til reaktor. Jeg får drive en del R&D i form av optimalisering av reaksjonene, som var delen i masteroppgaven jeg gjorde det best og trivdes mest i. I tillegg er arbeidsgiveren veldig opptatt at de ansatte har det bra i selskapet. Det er lov å gjøre feil, og å sosialisere litt med kollegaene uten å få dårlig samvittighet.


Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Ute i arbeidslivet jobbes det i team for å nå et felles mål. Det er ikke noen skam å spørre om hjelp, selv om man må spørre en tredje gang om det samme. Å jobbe isolert bringer en ikke langt.


Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå?
Organisk grunnkurs, Syntese 1 & 2 & labkurset, Spektroskopi og kromatografi, bachelor og masterprosjektet.


...