Bedrift: Visma Consulting AS

  • Stilling: Konsulent
  • Arbeidssted: Oslo
  • Uteksamineringsår: vår 2019
  • Hovedretning: Prosess (System i femteklasse)
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Søkte via utlysning fra IT-dagene NTNU. Fikk tilbud september 2018, og begynte først å jobbe august 2019

Kan du kort beskrive bedriften? Skreddersyr IT-løsninger for offentlig sektor. Det vil si å lage digitale systemer som Mattilsynet, UDI og NAV bruker i deres daglige drift, systemer som både blir brukt internt hos dem og av deres kunder. Kan være ærlig innrømme at det er ikke mye kjemi i denne jobben.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Vanskelig å si. Når jeg er ute hos kunder består den ofte av morgenmøter med teamet, programmering, møter med kunden og/eller andre ansatte internt i Visma. Får styre mye av arbeidshverdagen selv, men jobber som et team så fokuset er på å levere en løsning for kunden

Hva er det beste med jobben din? Menneskene! Folk her står i kø for å hjelpe hverandre og er utrolig glade i å bidra. Dette bunder videre til et arbeidsmiljø med mange aktiviteter, både faglige og sosialt.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Du er ikke ferdig utlært når du går ut av skolen, og det vet alle i arbeidslivet. Det vil si at man vil støte på oppgaver man har null peiling på og det er helt ok, for da tar man heller å lærer seg det man må for å gjennomføre oppgaven. Ingen som forventer at utdanningen skal være helt tilpasset arbeidsplassen

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? C++, ITGK, Statistikk, Prosmod og Algdat


...