Bedrift: Aztek As

  • Stilling: Konsulent
  • Arbeidssted: Oslo
  • Uteksamineringsår: 2018
  • Hovedretning: Materialteknologi
  • Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg brukte nettverket mitt, og ble anbefalt til stillingen. Derfra var jeg gjennom intervjurunder, og fikk jobben. Jeg har jobbet for Aztek i 2 år nå.

Kan du kort beskrive bedriften? Jeg jobber med IT infrastruktur, og har ingen ting med kjemi å gjøre i arbeidshverdagen min. Jeg jobber i hovedsak med skytjenester, og automatisering av eksisterende infrastruktur.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Jeg jobber for øyebliklet mye med å automatisere prosesser, samt drifte infrastruktur for en stor kunde i Oslo. Arbeidsdagen varierer en del, fra feilsøking til koding og forbedring av eksisterende prosesser.

Hva er det beste med jobben din? Flexibilitet og faglig utfordring. IT er en industri i konstant utvikling, og det finnes alltid nye teknologier å lære seg, som kan gjøre arbeidsdagen enklere.

Er det noe du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? At hva du faktisk studerer har lite å si for hva du ender med å jobbe med! Selvom du studerer kjemi, er du på ingen måte låst til en jobb innenfor kjemi eller prosessindustrien! 

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? TMT 4210 Materialmodellering, TDT4110 ITGK, TMT4260 Modellering av fasetransformasjoner, TKT 4140 Numeriske Beregninger, Prosjektoppgaven og Masteroppgaven.


...