Bedrift: Synlab Analytics & Services Norway

  • Stilling: Laboratorieingeniør
  • Arbeidssted: Opplæring på Stjørdal, jobben er på Rørvik
  • Uteksamineringsår: 2019
  • Hovedretning: Bioteknologi, men skrev master på Kalvskinnet innenfor matteknologi
  • ​​​​​Hvordan fikk du jobben hos bedriften du jobber i, og hvor lenge har du jobbet der? Jeg ble innkalt til intervju i hovedsak fordi jeg er fra Rørvik, hvor de skulle starte opp et helt nytt laboratorium. Stilte derfor sterkt med lokalkunnskap, men også siden det jobber mange med bachelor i bedriften fra før, og jeg kunne skilte med sivinggrad. Startet i slutten av september 2019.

Kan du kort beskrive bedriften? Jeg jobber i hovedsak med mikrobiologi, analyserer vannprøver og næringsmidler. Det er også en egen kjemiavdeling på Stjørdal (i tillegg til Hamar og Porsgrunn, hvor vi også har avdelinger), hvor alle slags analyser utføres. Enhver kjemiker ville vært fornøyd her.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Starter med morgenmøte med alle ansatte på avdelingen, deretter morgenmøte med et par folk fra hver avdeling rundt om i landet gjennom Skype. Videre kommer det fortløpende inn prøver som må analyseres, samt lese av bakterietall fra foregående dager. Det kommer alltid inn masse spennende matvarer, som det er gøyalt (og til tider skummelt) å se hva slags bakterieflora de har. Verifisering av blant annet Salmonella, Listeria, Vibro og Stafylokokker (men også mye mer!) er skikkelig spennende. Spesielt når det er knyttet til matvarer og vann fra kjente bedrifter og kommuner.

Hva er det beste med jobben din? Menneskene i jobben og at jeg endelig kan jobbe med noe jeg alltid har ansett som kun en interesse.

Er det no du skulle ønske du visste om arbeidslivet da du var student? Har man jobbet godt eller mye som sommervikar, er det ikke så mye som er nytt.

Hvilke fag fra studiet opplever du som mest viktige/relevante for jobben du er i nå? Ingen tvil mikrobiologi, næringsmiddelkjemi, men har også fått god bruk for kunnskapen jeg opparbeidet meg gjennom masteren. Den besto av kaldrøkt laks!


...