Webkom har som hovedansvar å administrere det du ser på akkurat nå; websidene til linjeforeningen, samt alt av elektronisk-utstyr på linjeforeningskontoret.