Webkom har som hovedansvar å administrere det du ser på akkurat nå; Nettsidene til linjeforeningen, samt alt av elektronisk utstyr på linjeforeningskontoret, bokskap- og mailingsystemet.