Som programtillitsvalgt er man studentenes representant i programrådet. Programrådet har ansvaret for helheten i studieprogrammet til MTKJ. Fagvalg, retningsvalg, oppbygning og studiekvalitet er blant temaene vi påvirker. Rådet består av representanter fra de fire instituttene som omfavnes av MTKJ, i tillegg til representanter fra industrien. De tillitsvalgte må gå MTKJ, men trenger ikke være medlemmer av HC.