Styret er HCs øverste organ. Styret er satt sammen av pHormand/pHorquinde, PR-sjaepH og Secreteuse som velges på valgmøtet på våren. Kasserer sitter som assisterende kasserer semesteret før personen går inn i Styret. IndustrisjaepH, KjellersjaepH og pHaestsjaepH sitter i Styret i kraft av sine verv i de respektive komiteene.

Styret har ansvar for den daglige driften av linjeforeningen. I løpet av året holdes det også arrangementer hvor Styret har hele eller deler av ansvaret, som fadderperiode, Chemie Grand Prix (CGP), HoestpHaest og StoorpHaest.