Sportskom har som ansvar å arrangere HC-cup, fjelltur, SkiChemie, og andre sportslige begivenheter.
Komiteen består av tre personer hvor to sitter for et halvt år og en sitter for ett år, og vil fungere som sportssjef sitt siste semester.