Kjellerstyret

people
Medlemmer

Påtroppende arrangementansvarlig:

email

Anine Bodsberg

Påtroppende kjellersjef:

email

Anna Haug Vandenhove

Påtroppende innkjøpssjef:

email

Jørgen Gården

Påtroppende økonomiansvarlig:

email

Ida Askeland

Arrangementsansvarlig:

email

Eva Tula Larsen Aunet

Innkjøpssjef:

email

Tarald Bishop

Økonomiansvarlig:

email

Tuva Askmann Nærby

Kjellerstyret driver HC sitt eget utested på Moholt studentby, i Herman Krags vei 18. Dette er kjemistudentenes samlingssted og har normalt kapasitet på 28 personer. Vi har stort sett åpent hver lørdag fra 19:00 til 23:30, i tillegg til enkelte åpningsdager ellers i uka. Kjellerstyret arrangerer også arrangementer slik som https://www.youtube.com/watch?v=hPuNRvQYjsU og etterpHaest! Med verv i Kjellerstyret kan man jobbe som vakt og bartender på Kjellern og dermed drifte et utested, samt planlegge og arrangere andre kule fester i løpet av semsteret. Man trenger ingen erfaring i bardrift fra før og man får alt man trenger av opplæring! For å bli med i Kjellerstyret stiller man til valg på Medlemsmøtet. 

Komiteen består av 12 personer som sitter 3. semester hver. Det blir valgt inn fire nye medlemmer hvert halvår som først vil sitte som Kjellerstyremedlem i et semester, deretter være påtroppende til en av lederrollene et semester, for så å sitte som KjellersjaepH, Arrangementsansvarlig, InnkjøpssjaepH eller ØkonomisjaepH det siste semesteret. KjellersjaepH sitter også i styret til HC.

Vi i Kjellerstyret ønsker alle velkommen til Kjellern!