Industrikomitéen er Høiskolens Chemikerforenings kontakt med industrien, spesielt rettet mot kjemi- og bioteknologiske bedrifter. Formålet med vår virksomhet er å opprettholde god kontakt mellom kjemistudenter og relevante bedrifter. Dette gjør vi gjennom å arrangere bedriftspresentasjoner og intervjuer, samt formidle informasjon mellom bedrifter og studenter. Dette gir eldre studenter en god mulighet til å komme fort ut i arbeid og de yngre studentene innblikk i hva de kan benytte utdannelsen sin til. Komiteen har også en sentral rolle i gjennomføringen og forberedelsene til Kjemidagen som arrangeres årlig ved NTNU, for mer informasjon om denne karrieredagen: www.kjemidagen.no.