Arrangementkomiteen arrangerer sammenkomster som 17. mai frokost, adventslunsj, Oelympiade og pSillis under Blotet. De er også med på å hjelpe Styret under Chemie Grand Prix på vårsemesteret. Arrkom hjelper i tillegg andre undergrupper som måtte trenge assistanse. 

Komiteen består av fire personer hvor hvert medlem sitter i ett år. Et medlem er er internt valgt i komiteen til leder av arrkom.