Samfunnsengasjerte Chemikere (SamChem) ble startet opp våren 2021 og er derfor HCs ferskeste gruppe. Gruppen engasjerer seg i veldedige saker og kampen mot klimaendringene! Vi arrangerer perleworkshops, vaffelsalg, rosadag og veldedighetsauksjon. 

Vil du bidra eller har ideer til andre ting vi kan gjøre for mennesker og kloden, send gjerne en e-post til veldedighet@hc.ntnu.no eller huk tak i en av oss på Kontoret eller i gangen!

Peace & love