Har du noen tilbakemeldinger; kritikk, ros, eller forslag til forbedringer angående hva som helst som bedrives i Høiskolens Chemikerforening?

Kontakt Styret på styret@hc.ntnu.no, eller send dem en melding med kontaktskjemaet nedenfor. Her kan du skrive hva DU mener.

Her kan du også melde ifra om andre forhold, slik som varslingssaker og brudd på reglement på arrangementer. Ønsker du å forbli anonym, så la feltene med navn og e-post stå blanke. Innsendinger vil kun leses av Styret.

Oppgi gyldig epostadresse dersom du ønsker videre kommunikasjon med Styret, ellers forblir innslaget anonymt.

account_circle
contact_mail
message

Informasjon

Post/faktureringsadresse
Høiskolens Chemikerforening
Fakultet for naturvitenskap
Høgskoleringen 5
N-7034 Trondheim

Besøksadresse
Kjemi sydfløy, rom 109
Sem Sælandsvei 10
NTNU Gløshaugen

Organisasjonsnummer: 990833761 MVA
Telefon: 735 94186
Telefax: 735 91410
Kontonummer: 8601.64.87181